Skip to main content.

Udstrækning - udspænding

Udstrækning er ikke så vigtigt som antaget.

Udspænding/udstrækning er ikke længere så vigtigt som tidligere antaget. Der forskes meget i området og de argumenter vi tidligere havde for at strække ud holder ikke stik længere ifølge undersøgelserne.

Der er endnu områder som ikke er tilstrækkeligt undersøgt og derfor er der endnu ikke fyldest gørende argumentation for at holde fuldstændig op med udstrækning. I det følgende skitseres nogle af de påstande, som ifølge undersøgelserne kan "aflives" og argumentation for hvorfor vi trods det skal fortsætte.

^ ⇑ ^

Mere end nødvendig er

De to førende danske eksperter, Hans Lund fra Skodsborg Fysioterapiskole og Peter Magnusson fra Team Danmark Testcenter på Rigshospitalet har forsket i området og resultaterne viser, at vi har lagt for stor vægt på denne del af træningen end nødvendigt er.

^ ⇑ ^

Hans Lund forsøg viser en tendens

Hans Lund har lavet forsøg på om der er en sammenhæng mellem udført stræk efter aktivitet og deraf mindre ømhed bagefter.

Hans Lund konkluderer at ømhed efter sport er en mekanisme helt ned på celle plan, og forsøgene viste tydeligt at ømheden er den samme om man strækker ud eller ej. Faktisk viser forsøgene en tendens til det modsatte - ømheden ser ud til at blive lidt større, hvis man strækker ud.

^ ⇑ ^

Peter Magnusson undersøgelser viser

Peter Magnusson har i sin undersøgelse vist at musklen ikke bliver længere af udstrækning. Han koncentrerede sig i forskningen om materialeegenskaberne i en muskel, nærmere hasemusklen i et menneske.

Han fremstillede en særlig metode til at vurdere musklens "stivhed" (forholdet mellem den vinkel, som strækket giver, og modstanden i musklen, mens den bevæger sig ud til den maksimale vinkel), altså den kraft der skal til for at bevæge benet ud i vinklen. Tidligere mente man at stivheden aftog i musklen ved at strække den, men nu har Peter Magnusson vist at denne effekt blot varer en time efter at strækket er udført.

Samtidig undersøgte han "elasticiteten" i den udstrakte muskel - stressrelaksationen. Det viste sig at denne modstand aftager med op til 30 % i løbet af de første 45 sek. af et stræk - herefter sker der ikke så meget. Så når man laver en strækøvelse, skal den altså holdes i mindst 45 sekunder, hvis man skal have mest muligt ud af det.

Sidst undersøgte Peter Magnusson den langvarige effekt af udspænding. Stivheden var den samme i musklen, men musklen var blevet langt mere smidig! Den kunne strækkes længere ud og tåle en højere belastning, før det blev ubehageligt. Smertetærsklen eller tolerancen over for strækket var øget. Det kan både være psykisk og neuro-fysiologisk betinget.