Skip to main content.

Udstrækning er ikke så vigtigt som antaget.

Udspænding/udstrækning er ikke længere så vigtigt som tidligere antaget. Der forskes meget i området og de argumenter vi tidligere havde for at strække ud holder ikke stik længere ifølge undersøgelserne.

»» Udstrækning - udspænding.

Idrætsskader-sportsskader

Skaderne kræver ofte konsultation hos professionel læge eller behandler, Skaderne kræver ofte konsultation hos professionel læge eller behandler, og behandlingen kan være langvarig. Nogle gange kræver det omlægning af træning, teknik, leddenes holdning el.lign. og andre gange skal der også en medicinsk behandling til.

»» Idrætsskader - Sportsskader

Ander artikler

Pt. redigeres indhold

8 December 04

Tak!

Pt. afventes indhold

8 December 04

 

 

 

 

 

 

Danske Fysioterapeuter.


Sygeforsikringen Danmark

Rådgivning

Du kan også læse om: