Skip to main content.

Sundhedsordninger

Tilbud om fysioterapeutisk behandling i virksomheden

Din virksomhed kan give medarbejderne tilbud om fysioterapi, som et led i en sundhedsordning til personalet.

En sundhedsordning der indeholder fysioterapi på arbejdspladsen kan være et tilbud om ergonomisk vejledning, behandling eller træningstilbud eksempelvis på hold.

Tilbuddet kan ydes på arbejdspladsen eller her på klinikken.

^ ⇑ ^

Sundhedsordning på arbejdspladser

Som klinikken kan vi tilbyde virksomheden en aktiv sundhedsordning der indeholder aftaler om behandling og vejledning, som medarbejderne kan benytte sig af i det omfang, de har behov for det.

^ ⇑ ^

Behandlingen er ofte forebyggelse

Behandlingen er ofte forebyggende dvs.
der anvendes forskellige massage- og afspændingsteknikker samt vejledning om, hvad medarbejderen kan gøre for at forebygge skader. Men har medarbejderen et problem i bevægeapparatet, kan der gives en behandling af det pågældende problem f.eks. ved ledmobilisering og holdningskorrektion.
Nogle få øvelser kan også hjælpe medarbejderen til selv at kunne gøre noget ved problemet.
Der vil være mulighed for at supplere med vejledning til gode og hensigtsmæssige arbejdsstillinger med udgangspunkt i medarbejderens egne erfaringer og ressourcer.

Tilbud om holdtræning kan også være en mulighed.