Skip to main content.

This page’s menu:

Koncentration

Koncentration er afgørende for at opnå forbindelse mellem krop og bevidsthed. Det kræver at man er nærværende i træningen. Det er vigtigt at fokusere på alle øvelsernes elementer. Med andre ord at "være til stede" i øvelsen.

^ ⇑ ^

Koordination

Det er vigtigt at kunne adskille musklerne fra hinanden og sætte dem ind på det rigtige tidspunkt. Denne kobling skal sikre at vi i dagligdagen bliver bedre til at sætte ind med den rette kraft og tid i de bevægelser vi udfører. Vi skal øge kropsbevidstheden.

^ ⇑ ^

Centrering

Det er nødvendigt at aktivere kropskernen for at kunne præcisere bevægelser i arme og ben. Denne kerne udgør mave, lænd, hofter og bagdel. Det er nødvendig at rette fokus på at styrke og stabilisere denne kerne - at skabe et stærkt centrum. Alt sammen for at stabiliserer truncus (kropsaksen). Dette skal skabe et solidt grundlag, som vi kan forlade os på i hverdagen.

^ ⇑ ^

Flydende bevægelser

Øvelserne udføres i rolige, flydende bevægelser. Der er ingen statiske, isolerede bevægelser, da kroppen ifølge sin natur ikke fungerer sådan. Tempoet og rytmen er individuel og bevægelserne kører i et roligt flow tilpasset åndedrættet.

^ ⇑ ^

Afspænding

Øvelserne udføres uden unødig spænding, dvs. at man kun sætter ind med den spænding der lige nøjagtig er nødvendig for at kunne udføre øvelsen korrekt. Man bruger med andre ord kun de fornødne kræfter.

^ ⇑ ^

Vejrtrækning

Åndedrættet er en af vores vigtigste handlinger, for at vi lever. Derfor er det afgørende at vi lærer at trække vejret rigtigt. Joseph Pilates udformede en metode til at rense blodet gennem iltning. Ved at ånde helt ind og helt ud fjerner man dårlig luft og giftige luftarter fra den dybe del af lungerne, og forsyner kroppen med frisk luft, som kan styrke og revitalisere systemet. Uden vejrtrækningen er det svært at udføre øvelserne korrekt. Vejrtrækning foregår abdominal og ikke højcostalt (oppe omkring halsen). Vejrtrækning skal være timet i forhold til øvelserne, for at være i stand til at udvikle størst mulig kraft.

^ ⇑ ^

Stamina

Pilates-øvelserne arbejder overvejende med udholdende. Det gælder om at kunne holde en stilling samtidig med at man udfører en eller flere andre bevægelser. Det er den måde kroppen arbejder på i hverdagen. Vi stabiliserer med kropskernen og udfører bevægelser med arme og ben, mens vi holde kropskernen stabil.

^ ⇑ ^

Kropsbalance

Også kaldet alignment. Det er vigtigt at man altid har en god kropsholdning. Dette går igen i øvelserne. De udføres med en optimal kropsholdning, for at styrke kroppen i denne position.