Idrætsskade - Sportsskade

Idrætsskader - sportsskader

Om Idrætsskader - Sportsskader

I alle slags sport og idræt er der risiko for skader, eftersom at kroppen bruges og nogle gange presses fysisk.

Selv en mindre skade kan medføre fravær fra idrætsaktiviteten og nedgang i den fysiske form.

Dette kan igen påvirke udøveren psykisk og i sidste ende socialt. Derfor er det vigtigt at man som instruktør er med til at begrænse antallet og sværhedsgraden af idrætsskader. Vi skal kunne hjælpe og vejlede når skader opstår.

^ ⇑ ^

En Idrætsskade - sportsskade kan opdeles i to typer:

AKUTTE SKADER:

OVERBELASTNINGSSKADER:

^ ⇑ ^

Ved akutte skader

Ved den akutte skade overstiger belastningen vævets styrke/tolerance og vævet beskadiges.
Skaden opstår pludseligt f.eks. ved at man træder forkert, falder eller ved at man påvirkes af en udefra kommende kraft. Skaderne kan være meget varierende lige fra lette forstuvninger til et knoglebrud el. svær ledbåndsskade. Fibersprængninger og andre bløddelsskader ses også ofte. Området hæver op, langsomt eller hurtigt alt efter skadens omfang.
Akut førstehjælp foretages efter RCIEM-princippet:

En god og korrekt udført førstehjælp, kan mindsker følgerne efter skaden betydeligt.

^ ⇑ ^

Ved overbelastningsskader

Overbelastningsskader viser sig ofte pludseligt uden varsel
og uden egentlig at være provokeret af ydre omstændigheder. Skaden kan også have været på vej gennem længere tid, hvor man har negligeret signalerne.
Overbelastningsskader skyldes forkert og/eller for hård påvirkning af kroppens væv gennem længere tid.
Det viser sig ofte som inflammationstilstand i f.eks. sener, slimsække eller værre endnu micro-brud på overbelastet knoglevæv.
Skaderne kræver ofte konsultation hos professionel læge eller behandler,
og behandlingen kan være langvarig. Nogle gange kræver det omlægning af træning, teknik, leddenes holdning el.lign. og andre gange skal der også en medicinsk behandling til.

Ved denne type skade er det nødvendig at indstille idrætsaktiviteten, som mange undlader hvilket kan gøre situationen meget være.