Fysioterapi

Sundhedsfremme sygdomsforebyggelse!

Fysioterapi omfatter sundhedsfremme, sygdomsforebyggelse, undersøgelse og behandling, Indsatsen evalueres kontinuerligt og dokumenteres i journaler og rapporter.

Hos Belinda Toft har vi ingen ventetider! For at optimere effekten af behandlingen er det vigtigt, der er tid til dig.

Første konsultationvarer 45 min. hvor vi undersøger dit problem og begynder en behandling. Efterfølgende behandlinger hos fysioterapeut varer en halv time.

Udgangspunktet i fysioterapi

Fysioterapi tager udgangspunkt i menneskets funktioner og ressourcer, og stimulerer til ansvarlighed og mestring af egen livssituation.

Fysioterapi er et tilbud

  • Fysioterapi er et tilbud til dig uanset alder.
  • Fysioterapeuten foretager en undersøgelse af problemet, og stiller på baggrund af denne en diagnose.
  • Diagnosen er den konklusion, fysioterapeuten kommer frem til angående din aktuelle tilstand og bevægelsesressourcer, og kan evt. understøttes af lægens diagnose.

Lændesmerter "ischias smerter".

Om lændesmerter

12 februar 05

De fleste har hørt om lændesmerter "ischiassmerter" i forbindelse med smerter ned i benet.

Andre temaer om fysioterapi

⇑ Idrætsskader-sportsskader

⇑ Pilates en træningsmetode

⇑ Skuldersmerter problemer med skulder

Pilates

Nøglebegreber i Pilates

Koncentration, Koordination, Centrering, Flydende bevægelser, Afspænding, Vejrtrækning, Stamina,
Kropsbalance.

Mere om: Pilates - nøglebegreber

Sundhedsordninger

Behandling ude i virksomhedene

Din virksomhed kan give medarbejderne tilbud om fysioterapi, som et led i en sundhedsordning til personale. Lan ydes på arbejdspladsen eller her på klinikken.

Læs mere om: Sundhedsordninger

Ældreidræt

Flere undersøgelser viser at:

Ældre, der ikke er fysiske aktive, når de er 60 år, har 50% risiko for at have stor nedsat funktion i dagligdagen, når de måles 1-5 år senere.

Læs mere om: Ældreidræt

Du kan også læse om: