Skip to main content.

Ældreidræt

Ældreidræt mindsker nedsat funktion i dagligdagen

Flere undersøgelser viser at der er adskillige gode grunde til at træne når man bliver ældre. Ældre, der ikke er fysiske aktive, når de er 60 år, har 50% risiko for at have stor nedsat funktion i dagligdagen, når de måles 1-5 år senere. For fysisk aktive er risikoen kun omkring 10%.

Uanset ens fysiske aktivitetsniveau, forringes kroppens ydeevne med alderen. Ens kondital reduceres efter 35-års alderen med omkring ½% om året - hvis man er rask og fysisk aktiv mindst 30 min. dagligt! Forringelsen skyldes slid på kroppen. Men sliddet på kroppen bliver ikke mindre idet man skåner kroppen - præstationsevnen bliver da endnu ringere med årene.

^ ⇑ ^

Kroppens forandring

Kroppens biologiske aldersforandringer:

^ ⇑ ^

Fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet modvirker aldringens virkninger og...

^ ⇑ ^

Bevægeapparatet kan styrkes på flere måder

Musklerne:
Den hurtige muskelkraft forringes. Derimod kan den statiske kraft bibeholdes gennem træning. Dvs. træning af både de "hurtige og langsomme" muskelfibre er vigtig.
Nervesystemet:
Nerveledningsevnen styrkes. Hjernen bliver uafbrudt orienteret om bevægeapparatets stilling og de ændringer, der sker ved muskelaktivitet. Herved styrkes bl.a. stillingssansen og dermed balancen. Hurtigheden i kroppens bevægelser forbedres, beskederne tilbage til musklerne forbedres og alt sammen nedsætter risikoen for f.eks. at falde.
Leddene:
Bruskvævet kan "styrkes" og hele igen gennem fysisk aktivitet og vekslende vægtbæring (f.eks. cykling). Produktionen af ledvæsken stimuleres gennem aktivitet og ledkapslen styrkes. Herved forebygger man slidgigt.
Knoglerne:
Styrkes gennem fysisk aktivitet og tyngdekraften (vægtbærende funktioner). Opbyggelsen af nyt knoglevæv stiger.
^ ⇑ ^

Ældreidræt kan forebygge livssygdomme som...

Hjertekarsygdomme, Lungesygdomme, Overvægt og type-2 diabetes, Sygdomme i bevægeapparatet, Sygdomme i hjernen.

Den psyko-sociale effekt
Ydermere er der vist stor psyko-sociale effekt ved at ældre træner. De klarer sig selv i længere tid end gennemsnittet, kan blive i egen bolig, får noget socialt ved at være sammen med andre mennesker osv. Alt til sammen giver dem følelsen af at være i besiddelse af et større overskud såvel fysisk som socialt.